Historia

Historia

W kategorii tej znajduje się szeroki wybór starannie i szczegółowo opracowanych ściennych map szkolnych do historii powszechnej oraz historii Polski. Tematyczny przekrój przez wszystkie epoki historyczne obejmuje: prehistorię, starożytność, średniowiecze, historię nowożytną i najnowszą (współczesną). Wszystkie mapy wzbogacone są o kalendarium wydarzeń, portrety postaci historycznych oraz ilustracje przybliżające życie codzienne i osiągnięcia danej epoki (naukowe, kulturalne i społeczne). Część tematów opracowana jest w postaci map i plansz przekrojowych.

Nowoczesną alternatywą dla map ściennych są mapy interaktywne, czyli multimedialne atlasy ćwiczeniowe z możliwością edycji, pozwalające tworzyć własne mapy, ćwiczenia i zadania.