Średniowiecze

DUO Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów / Europa XIV-XV wiek - dwustronna mapa ścienna

DUO Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów / Europa XIV-XV wiek - dwustronna mapa ścienna

Dwustronna szkolna mapa ścienna przedstawiająca Polskę i Litwę za pierwszych Jagiellonów. Rewers mapy pokazuje Europę na przełomie XIV i XV w....

231,16 zł
Europa wczesnośredniowieczna - mapa ścienna

Europa wczesnośredniowieczna - mapa ścienna

Mapa przedstawia Europę od VII w. do połowy X w. Obrazuje zmiany, które zachodziły za panowania dynastii Karolingów oraz podczas kształtowania się państw słowiańskich....

Polska pierwszych Piastów - mapa ścienna

Polska pierwszych Piastów - mapa ścienna

Mapa przedstawia Polskę za panowania Mieszka I i Bolesława I Chrobrego. W kartonach bocznych umieszczone są następujące mapy tematyczne: - Europa na przełomie X i XI w....

Ziemie polskie za Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego - mapa ścienna

Ziemie polskie za Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ziemie polskie za Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.

Powstanie i rozwój chrześcijaństwa - mapa ścienna

Powstanie i rozwój chrześcijaństwa - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca 2000 lat powstania i historii chrześcijaństwa, od pierwszych wspólnot, poprzez ekspansję po dominację polityczno-społeczno-kulturową....

Wielkie cywilizacje średniowiecza - kultura i sztuka - mapa ścienna

Wielkie cywilizacje średniowiecza - kultura i sztuka - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca wielkie cywilizacje i kręgi kulturowe średniowiecza: chrześcijaństwo, Bizancjum oraz islam....

Rozbicie dzielnicowe Polski - mapa ścienna

Rozbicie dzielnicowe Polski - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca kolejne etapy rozbicia dzielnicowego Polski w latach 1138-1206. W kartonach bocznych umieszczone są mapy tematyczne....

Europa w XII-XIII wieku. Imperium mongolskie w XIII wieku - mapa ścienna

Europa w XII-XIII wieku. Imperium mongolskie w XIII wieku - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca Europę w XII-XIII w. oraz rozwój imperium mongolskiego w XIII w. W kartonie bocznym znajduje się mapa pt. Anglia w czasach Plantagenetów....