Sztuka

Sztuka

Mapy ścienne i plansze dydaktyczne ilustrujące zagadnienia z historii i teorii sztuki. Mapy przedstawiają przekrojowe i porównawcze ujęcie przełomowych okresów w rozwoju sztuki. Plansze pozwalają usystematyzować wiedzę na temat cech i różnic w obrębie poszczególnych stylów w sztuce. Przez wizualizację znacząco ułatwiają zrozumienie i przyswojenie tych zagadnień.

Zestaw dwóch ściennych map / plansz szkolnych przedstawiających najważniejsze wydarzenia historii Polski w latach 966-2006, naniesione na oś...
1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe - (pakiet 2 cz.) - mapa ścienna

1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe - (pakiet 2 cz.) - mapa ścienna

339,15 zł
Do koszyka