Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych.Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.
Od dziś do 15 listopada rusza nabór dla publicznych szkół podstawowych i prowadzących je samorządów. Zapraszamy do zapozniania się z katalogiem wyposażenia oraz produktami wydawnictwa Meridian, które można sfinansować w ramach tego projektu.

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/laboratoria

 

Pliki do pobrania:

a

 

 

Od października 2020 r. realizowana jest kolejna edycja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Ze względu na szacowany zakres wyposażenia szkół, zróżnicowane potrzeby uczniów i nauczycieli w zakresie korzystania ze sprzętu i pomocy dydaktycznych.

W obecnej edycji programu rozszerzonego na kolejne lata wprowadzono nowy rodzaj sprzętu i pomocy dydaktycznych dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

 

Więcej informacji:

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica

 

Plik do pobrania: