Plansze - zoologia

Plansze - zoologia

Wybór edukacyjnych plansz ściennych poświęconych różnym aspektom zoologii. Znajdują się tutaj plansze tematyczne ukazujące bioróżnorodność Polski, świata oraz poszczególnych kontynentów, plansze anatomiczne oraz plansze z dziedziny systematyki zwierząt i ewolucjonizmu.