Multimedia

Multimedia

Multimedialne ćwiczeniowe atlasy historyczne zawierają pełen program nauczania historii powszechnej i historii Polski, który podzielony jest na trzy części (CD1, CD2, CD3). Ponad 200 interaktywnych map ćwiczeniowych, konturowych i kolorowych map poglądowych pogrupowanych jest w 36 pakietów tematycznych, po 12 na każdym CD. Atlasy to innowacyjna pomoc dydaktyczna, która daje możliwość tworzenia własnych map oraz edycji poleceń.

Elastyczność w doborze treści materiału daje możliwość twórczego wykorzystania atlasu na różnych poziomach nauczania, od podstawowego do pomaturalnego. Umożliwia personalizację zadań stawianych przed uczniami i dostosowanie poziomu trudności do umiejętności każdego ucznia z osobna.