EKOPRACOWNIE I OZE

EKOPRACOWNIE I OZE

W kategorii tej znajdują się różnorodne oraz interdyscyplinarne środki dydaktyczne, które uzupełnią wyposażenie pracowni ekologicznej i przyrodniczej. Nowością jest seria map poświęconych OZE (Odnawialnym Źródłom Energii) wzbogaconych o dane statystyczne, a także diagramy objaśniające działanie różnego typu instalacji oraz nowe rozwiązania w zmieniającym się modelu energetycznym.

Pomoce edukacyjne tu proponowane mają również swoje interaktywne i multimedialne wersje na platformie Meridian Prime.