Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce. Atlas i przewodnik.

 • szt.
 • Cena netto: 175,00 zł 183,75 zł

Rodzaj: multimedia

Interaktywny atlas i przewodnik po polskich parkach narodowych na płycie CD, encyklopedia wiedzy o ochronie środowiska w Polsce. Treść atlasu podzielona jest na trzy uzupełniające się części.

 

1. Moduł poglądowy

Zawiera interaktywny oraz opisowy materiał dydaktyczny przedstawiający różnorodne formy i sposoby ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych:

 1. przedstawienie najważniejszych form ochrony przyrody w Polsce, ich definicje i rozróżnienie;
 2. zasady zachowywania się i ograniczenia w obrębie różnych obszarów chronionych, znaczenie tablic informacyjnych i znaków zakazów;
 3. opis poszczególnych parków narodowych, ich historii, położenia, najważniejszych walorów i chronionych gatunków;
 4. projektowane parki narodowe – gdzie i dlaczego powinny powstać;
 5. interaktywny mini-atlas z zaznaczonymi parkami narodowymi, ich otulinami, parkami krajobrazowymi, rezerwatami biosfery MaB, obiektami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO;


2. Moduł atlasowy i ćwiczeniowy

Zawiera pakiet interaktywnych map ćwiczeniowych oraz serię ćwiczeń, testów i quizów na temat różnych form ochrony przyrody w Polsce. Dzięki funkcjonalności kreatora map, czyli systemowi niezależnego, warstwowego wyświetlania elementów, użytkownik sam komponuje mapę ćwiczeniową korzystając z kilkudziesięciu możliwych kombinacji układu treści. Legenda stanowi jednocześnie menu kreatora mapy, pokazując które warstwy są aktualnie wyświetlane. 


3. Moduł obudowy metodycznej

Zawiera opis atlasu i przewodnika, wskazówki metodyczne, przykładowe scenariusze lekcji. Elastyczność w doborze zakresu materiału daje możliwość twórczego wykorzystania atlasu na wszystkich poziomach nauczania, od podstawowego do pomaturalnego. Umożliwia także nauczycielowi personalizację zadań stawianych przed uczniami, dostosowanie poziomu trudności do umiejętności każdego ucznia z osobna oraz uwzględnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Atlas zgodny jest nową podstawą programową i posiada pozytywne oceny metodyków nauczania przyrody, biologii i geografii. Jest kompatybilny z każdym programem nauczania i podręcznikiem opartym na nowej podstawie programowej.

Z atlasu można korzystać zarówno przy pomocy projektora czy tablicy interaktywnej (współpracuje ze wszystkimi podstawowymi typami tablic interaktywnych) lub bazować na samodzielnej pracy ucznia w szkole oraz w domu. Wszystkie treści i mapy przygotowane są pod wydruk w formacie A4. Oprogramowanie cechuje się prostą, intuicyjną obsługą.

Absolutnie unikatowym rozwiązaniem przyjętym przez Wydawnictwo MERIDIAN jest sposób licencjonowania naszych multimediów - licencja jest bezterminowa i upoważnia do kopiowania i przekazywania atlasu uczniom wszystkich roczników w obrębie danej jednostki edukacyjnej.

 

Pomoc dydaktyczna do:

 • przyrody
 • biologii
 • ekologii

poziomy nauczania:

 • podstawowy
 • ponadpodstawowy
 • policealny