Ekologia

Ekologia

W kategorii tej znajdują się mapy ścienne, multimedia i plansze dydaktyczne obrazujące różnorodne zagadnienia z dziedziny ekologii. Przedstawiają problematykę zarówno bioróżnorodności, jak i jej ochrony przed wszechobecnymi zagrożeniami. Szeroki dział poświęcony jest gospodarce odpadami i recyklingowi. Zainteresowani tematem ochrony środowiska i jej różnych form znajdą tu wiele interesujących opracowań, map przekrojowych i tematycznych, programów interaktywnych oraz tablic poglądowych.

Ekosystem Bałtyku - ścienna plansza dydaktyczna

Ekosystem Bałtyku - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca ekosystem Morza Bałtyckiego.

88,56 zł
Ekosystem jeziora - ścienna plansz dydaktyczna

Ekosystem jeziora - ścienna plansz dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca ekosystem jeziora.

88,56 zł
Ekosystem łąki i pola - ścienna plansza dydaktyczna

Ekosystem łąki i pola - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca ekosystem łąki i pola.

88,56 zł
Ekosystem lasu - ścienna plansza dydaktyczna

Ekosystem lasu - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca ekosystem lasu.

88,56 zł
Ekosystem morza ciepłego - ścienna plansza dydaktyczna

Ekosystem morza ciepłego - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca ekosystem morza ciepłego.

88,56 zł
DUO Świat fizyczny z elementami ekologii / hipsometryczny ćwiczeniowy - dwustronna mapa ścienna (2018)

DUO Świat fizyczny z elementami ekologii / hipsometryczny ćwiczeniowy - dwustronna mapa ścienna (2018)

Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni świata. Na rewersie znajduje się mapa hipsometryczna do ćwiczeń....

231,16 zł
DUO Zachodniopomorskie - ścienna mapa ekologiczna/ konturowa

DUO Zachodniopomorskie - ścienna mapa ekologiczna/ konturowa

Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca mapę ekologiczną województwa zachodniopomorskiego.

231,16 zł
DUO Mapa krajoznawcza Polski - historia i kultura / przyroda - dwustronna mapa ścienna

DUO Mapa krajoznawcza Polski - historia i kultura / przyroda - dwustronna mapa ścienna

Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca walory i bogactwo krajoznawcze Polski w ujęciu historyczno-kulturowym oraz przyrodniczym. ...

231,16 zł
198,14 zł
EKOSYSTEMY - rabatowy komplet 5 ściennych plansz dydaktycznych

EKOSYSTEMY - rabatowy komplet 5 ściennych plansz dydaktycznych

Komplet 5 ściennych plansz szkolnych do biologii przedstawiających różnorodne ekosystemy z opisem reprezentatywnych gatunków roślin i zwierząt....

356,70 zł
DUO Polska fizyczna z elementami ekologii / mapa hipsometryczna - mapa ścienna

DUO Polska fizyczna z elementami ekologii / mapa hipsometryczna - mapa ścienna

Dwustronna szkolna ścienna mapa fizyczna Polski przedstawiająca ukształtowanie powierzchni, krainy geograficzne oraz najważniejsze formy ochrony przyrody. Na rewersie znajduje się mapa konturowa hipsometryczna do ćwiczeń....

214,20 zł
Odpady są naszą wspólną sprawą - ścienna plansza dydaktyczna

Odpady są naszą wspólną sprawą - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna z serii 'Co mogą zrobić dzieci, żeby zmniejszyć górę śmieci' przeznaczona dla szkół podstawowych, przedstawiająca rodzaje odpadów, ich klasyfikację oraz sposoby unieszkodliwiania....

218,51 zł
Ptaki w mieście - ścienna plansza dydaktyczna

Ptaki w mieście - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 21 gatunków ptaków, które możemy spotkać w naszych miastach. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz opatrzony opisem. ...

116,85 zł
Ptaki naszych łąk i lasów - ścienna plansza dydaktyczna

Ptaki naszych łąk i lasów - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 21 gatunków ptaków, które zasiedlają nasze łąki i lasy. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz opatrzony opisem. ...

116,85 zł
Drzewa liściaste - ścienna plansza dydaktyczna

Drzewa liściaste - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 15 gatunków drzew liściastych charakterystycznych dla polskiej flory. Metryczka każdego gatunku składa się z nazwy polskiej, nazwy łacińskiej,  rysunku pokroju drzewa, powiększonego rysunku liści i owoców oraz opisu. ...

116,85 zł
Drzewa i krzewy iglaste - ścienna plansza dydaktyczna

Drzewa i krzewy iglaste - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 15 gatunków drzew i krzewów iglastych. Metryczka każdego gatunku składa się z rysunku pokroju drzewa, powiększonego rysunku liści (szpilek) i owoców oraz opisu. ...

116,85 zł
Rośliny chronione w Polsce - ścienna plansza dydaktyczna

Rośliny chronione w Polsce - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 21 gatunków roślin chronionych. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz opatrzony opisem. ...

116,85 zł
Zwierzęta chronione w Polsce - ścienna plansza dydaktyczna

Zwierzęta chronione w Polsce - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 21 gatunków zwierząt chronionych w Polsce. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz opatrzony opisem....

116,85 zł
Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce. Atlas i przewodnik.

Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce. Atlas i przewodnik.

Interaktywny atlas i przewodnik po polskich parkach narodowych na płycie CD, encyklopedia wiedzy o ochronie środowiska w Polsce. Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do realizacji programu przyrody w szkole podstawowej oraz biologii w gimnazjum. Znajdzie również wiele zastosowań w trakcie zajęć dodatkowych i na kółkach zainteresowań....

136,50 zł
116,03 zł
Grzyby jadalne - ścienna plansza dydaktyczna

Grzyby jadalne - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii, z cyklu bioróżnorodność Polski przedstawiająca 21 gatunków grzybów jadalnych spotykanych w naszych lasach i na łąkach. ...

116,85 zł
Grzyby trujące i niejadalne - ścienna plansza dydaktyczna

Grzyby trujące i niejadalne - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii, z cyklu bioróżnorodność Polski przedstawiająca 21 gatunków grzybów trujących i niejadalnych spotykanych w naszych lasach i na łąkach....

116,85 zł
Motyle dzienne i nocne - ścienna plansza dydaktyczna

Motyle dzienne i nocne - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca 21 gatunków motyli dziennych i nocnych.

116,85 zł
Owady szkodniki - ścienna plansza dydaktyczna

Owady szkodniki - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski przedstawiająca 21 gatunków owadów szkodników spotykanych w naszym kraju....

116,85 zł
Minerały i skały - ścienna plansza dydaktyczna

Minerały i skały - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do geografii, przedstawiająca 21 typów skal i minerałów. Każdy rodzaj pokazany jest na ilustracji oraz opatrzony opisem....

Ryby słodkowodne Polski - ścienna plansza dydaktyczna

Ryby słodkowodne Polski - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski przedstawiająca 21 gatunków ryb słodkowodnych spotykanych w naszych wodach śródlądowych....

116,85 zł
Ryby morskie - ścienna plansza dydaktyczna

Ryby morskie - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Ziemi. Przedstawia 21 ważnych gospodarczo gatunków ryb spotykanych w morzach i oceanach świata. ...

116,85 zł
Rośliny lecznicze w Polsce - ścienna plansza dydaktyczna

Rośliny lecznicze w Polsce - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii, z cyklu bioróżnorodność Polski przedstawiająca 21 gatunków roślin i ziół leczniczych spotykanych na naszych polach, łąkach, w lasach i ogrodach. ...

116,85 zł
Rośliny przyprawowe - ścienna plansza dydaktyczna

Rośliny przyprawowe - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii, z cyklu bioróżnorodność świata przedstawiająca 21 gatunków roślin przyprawowych spotykanych w naszych ogrodach i kuchni. Metryczka każdego gatunku składa się z polskiej oraz łacińskiej nazwy, rysunku i opisu....

116,85 zł
Strefy klimatyczne świata - mapa ścienna

Strefy klimatyczne świata - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca strefową klasyfikację klimatów wg Wincentego Okołowicza oraz podział na typy klimatów w obrębie tych stref. Dodatkowo uwzględnia astrefowe odmiany klimatów....

Krainy zoogeograficzne świata - mapa ścienna

Krainy zoogeograficzne świata - mapa ścienna

Bogato ilustrowana ścienna mapa szkolna przedstawiająca podział świata zwierzęcego na królestwa, krainy i dzielnice zoogeograficzne....

Degradacja środowiska na świecie - mapa ścienna

Degradacja środowiska na świecie - mapa ścienna

Mapa przedstawia aktualną problematykę wielostronnej degradacji biosfery spowodowanej działalnością człowieka. Dotyczy to zarówno zanieczyszczania atmosfery, hydrosfery jak i pustynnienia oraz wylesiania obszarów lądowych....

Hydrografia świata - mapa ścienna

Hydrografia świata - mapa ścienna

Mapa przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące stosunków wodnych w obrębie wód powierzchniowych Ziemi: zlewiska i dorzecza, genezę jezior, zasolenie wód morskich i prądy powierzchniowe....

Mapa fizyczna Europy z elementami ekologii - mapa ścienna

Mapa fizyczna Europy z elementami ekologii - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna do geografii przedstawiająca ukształtowanie powierzchni i krainy geograficzne Europy, została wzbogacona dodatkowo o informacje na temat ochrony środowiska....

Mapa konturowa hipsometryczna Europy - ćwiczeniowa mapa ścienna

Mapa konturowa hipsometryczna Europy - ćwiczeniowa mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna do ćwiczeń przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Europy, sieć hydrograficzną oraz granice państwowe....

Zoogeografia Polski - mapa ścienna

Zoogeografia Polski - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca występowanie charakterystycznych gatunków zwierząt na terenie Polski i ukazująca różnorodność biologiczną naszego kraju. Gatunki chronione zostały wyróżnione ramką....

Mapa fizyczna Polski z elementami ekologii (2018) - mapa ścienna

Mapa fizyczna Polski z elementami ekologii (2018) - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni, krainy geograficzne Polski oraz najważniejsze formy ochrony przyrody....

Świat fizyczny z elementami ekologii (2018) - mapa ścienna

Świat fizyczny z elementami ekologii (2018) - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni świata.

DUO Europa fizyczna z elementami ekologii / Europa polityczna (2017) - dwustronna mapa ścienna

DUO Europa fizyczna z elementami ekologii / Europa polityczna (2017) - dwustronna mapa ścienna

Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Europy. Na rewersie znajduje się mapa polityczna Europy....

231,16 zł
Mapa konturowa hipsometryczna świata - ćwiczeniowa mapa ścienna

Mapa konturowa hipsometryczna świata - ćwiczeniowa mapa ścienna

Ścienna mapa hipsometryczna świata do ćwiczeń.

Mapa krajobrazowa świata - mapa ścienna

Mapa krajobrazowa świata - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca różnorodność krajobrazową świata i rozmieszczenie najważniejszych typów krajobrazu na Ziemi....

DUO Mapa administracyjna Polski / Polska fizyczna z elementami ekologii - dwustronna mapa ścienna

DUO Mapa administracyjna Polski / Polska fizyczna z elementami ekologii - dwustronna mapa ścienna

Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Polski oraz najważniejsze formy ochrony przyrody....

214,20 zł
Geomorfologia Polski - typy rzeźby i ich pochodzenie - mapa ścienna

Geomorfologia Polski - typy rzeźby i ich pochodzenie - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca geomorfologię Polski - typy rzeźby i ich pochodzenie. Mapa dodatkowa pokazuje pasy morfologiczne rzeźby, wiek ich kształtowania oraz zasięgi najważniejszych zlodowaceń....

Geologia Polski - tektonika i stratygrafia - mapa ścienna

Geologia Polski - tektonika i stratygrafia - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna z działu geologii Polski poświęcona zagadnieniom tektoniki i stratygrafii.

Polska - przemysł i energetyka (stan na 2016) - mapa ścienna

Polska - przemysł i energetyka (stan na 2016) - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca przemysł i energetykę w Polsce.

Zasady segregacji odpadów i recykling materiałowy - ścienna plansza dydaktyczna

Zasady segregacji odpadów i recykling materiałowy - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna przedstawiająca zasady selektywnej zbiórki odpadów w poszczególnych grupach.

Klimat w Polsce - mapa ścienna

Klimat w Polsce - mapa ścienna

Zestaw map klimatycznych Polski przedstawiający rozkłady roczne głównych parametrów określających klimat naszego kraju....

198,14 zł
Degradacja środowiska w Polsce - mapa ścienna

Degradacja środowiska w Polsce - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca problematykę i aktualny stan wielostronnej degradacji biosfery w Polsce spowodowanej działalnością człowieka. Dotyczy to zarówno zanieczyszczania atmosfery, hydrosfery jak i dewastacji gleb oraz obszarów leśnych....

Mapa konturowa hipsometryczna Polski - ćwiczeniowa mapa ścienna

Mapa konturowa hipsometryczna Polski - ćwiczeniowa mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna do ćwiczeń przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Polski. W treści mapy oprócz przebiegów poziomic znajduje się warstwa hydrografii, granic państwowych, wojewódzkich oraz lokalizacje miast powyżej 100 000 mieszkańców. ...

Platforma Atlas on-line Meridian Prime / licencja szkolna wielostanowiskowa

Platforma Atlas on-line Meridian Prime / licencja szkolna wielostanowiskowa

Pierwsza w Polsce platforma edukacyjna i atlas on-line z multimedialnymi mapami i pomocami dydaktycznymi. Wspiera pracę nauczycieli, przyciąga i angażuje uczniów....

Platforma Atlas on-line Meridian Prime / licencja uczniowska jednostanowiskowa

Platforma Atlas on-line Meridian Prime / licencja uczniowska jednostanowiskowa

Pierwsza w Polsce platforma edukacyjna on-line z multimedialnymi mapami i pomocami dydaktycznymi. Wspiera pracę nauczycieli, przyciąga i angażuje uczniów....

Mapa krajobrazowa Europy - mapa ścienna

Mapa krajobrazowa Europy - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna do geografii przedstawiająca różnorodność krajobrazową Europy, rozmieszczenie krain geograficznych i klimatogramy...

Platforma Atlas on-line Meridian Prime / licencja nauczycielska jednostanowiskowa

Platforma Atlas on-line Meridian Prime / licencja nauczycielska jednostanowiskowa

Pierwsza w Polsce platforma edukacyjna i atlas on-line z multimedialnymi mapami i pomocami dydaktycznymi. Wspiera pracę nauczycieli, przyciąga i angażuje uczniów....

Mapa krajobrazowa Ameryki Północnej i Środkowej - mapa ścienna

Mapa krajobrazowa Ameryki Północnej i Środkowej - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna do geografii przedstawiająca różnorodność krajobrazową Ameryki Północnej, rozmieszczenie krain geograficznych i klimatogramy...

Mapa krajobrazowa Australii - mapa ścienna

Mapa krajobrazowa Australii - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna do geografii przedstawiająca różnorodność krajobrazową Australii, rozmieszczenie krain geograficznych i klimatogramy...