Multimedialny Geograficzny Atlas Świata

 Przejdź do strony produktu w sklepie


Zgodny z nową podstawą programową / Certyfikat Klasy Marzeń 2013

Prezentujemy Państwu pierwszy w Polsce multimedialny atlas geograficzny dla szkół. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w kartografii szkolnej opracowaliśmy nowoczesne, elastyczne i wygodne narzędzie, które w znaczący sposób ułatwi nauczanie geografii.


Zapraszamy do obejrzenia prezentacji video krótko i syntetycznie przedstawiającej działanie i najważniejsze funkcjonalności nowego atlasu. Są one również opisane poniżej prezentacji. Po kliknięciu w ikonkę z prawej strony paska postępu, otworzy się ona w trybie pełnoekranowym.Atlas zawiera zestaw ogólnogeograficznych oraz tematycznych map świata w zakresie pokrywającym programy nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych. Unikalna i innowacyjna funkcjonalność projektanta (kreatora) mapy umożliwia dostosowanie każdej mapy do tematu lekcji, poziomu nauczania i indywidualnej pracy z uczniem. Atlas jest kompatybilny z każdym programem nauczania.

 

Najważniejsze funkcjonalności multimedialnego atlasu geograficznego świata:

 

 • Powiększanie i pomniejszanie mapy - nawet najbardziej szczegółowe elementy mapy będą od teraz czytelne dla uczniów siedzących w ostatniej ławce.
 • Dostosowanie skali do wielkości ekranu czy tablicy.
 • Skala przeliczająca sie dynamicznie w zależności od powiększenia.
 • Projektant (kreator) umożliwiający przygotowanie własnej mapy poprzez wybór wyświetlanych elementów. Każda mapa ma swój własny zestaw dostępnych warstw zależny od rodzaju, tematu i generalizacji.
 • Sprzężona z projektantem legenda objaśnia tylko elementy wybrane do danej mapy.
 • Mini-mapa lokalizująca wyświetlany obszar - ułatwia nawigację, szczególnie przy większych zbliżeniach.
 • Przesuwane i minimalizowane panele mini-mapy, skali oraz legendy - można je umieścić w dowolnym miejscu wyświetlanej mapy lub też całkowicie zminimalizować.
 • Moduł tworzenia własnych notatek przypisanych do danej mapy.
 • Warstwy interaktywne zawierające materiał ilustracyjny, animacje, definicje, ciekawostki.
 • Opcja drukowania pozwala na wydruk mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym.

 

Zdjęcia : 

 

Ukształtowanie powierzchni


Geografia fizyczna-Ukształtowanie powierzchni

Geologia i tektonika


Geografia fizyczna-Geologia i tektonika

Hydrografia


Geografia fizyczna-Hydrografia

Krainy zoogeograficzne


Biogeografia-Krainy zoogeograficzne

Klęski żywiołowe


Geografia fizyczna-Klęski żywiołowe w XX i XXI w.

Rozmieszczenie ludności


Demografia-Rozmieszczenie ludności

PKB i rozwój gospodarczy


Ekonomia -PKB

Podział polityczny


Geopolityka-Podział polityczny

Mapa konturowa


Geopolityka-Mapa konturowa

Tektonika płyt litosfery


Geografia fizyczna-Tektonika płyt litosfery

 

Spis map:

 

Geopolityka
 • Podział polityczny
 • Rejony konfliktów
 • Mapa konturowa

Geografia fizyczna

 • Ukształtowanie powierzchni
 • Krainy geograficzne
 • Geologia i tektonika
 • Tektonika płyt litosfery
 • Hydrografia
 • Strefy klimatyczne
 • Klęski żywiołowe

Biogeografia

 • Formacje roślinne i biomy
 • Państwa florystyczne
 • Krainy zoogeograficzne
 • Ochrona bioróżnorodności
 • Degradacja środowiska

Ekonomia

 • Rolnictwo i użytkowanie gleby
 • Surowce, przemysł, energetyka
 • Ugrupowania gospodarcze
 • PKB i rozwój gospodarczy
 • Transport

Demografia

 • Rozmieszczenie ludności
 • Struktury demograficzne
 • HDI i migracje


Obejrzyj Multimedialny Geograficzny Atlas Świata w sklepie